Osebna izkaznica

Polni naziv: Združenje za MOČ za celostno psihosocialno pomoč žrtvam spolnega nasilja in drugih oblik nasilja
Skrajšani naziv: Združenje za MOČ
Naslov Ljubljana: Barjanska cesta 66, Ljubljana
Svetovalnica Maribor: Slovenska ulica 17, Maribor
E-naslov: info@zamoc.si
Spletna stran: www.zamoc.si
Telefon Ljubljana: 041 20 49 49
Telefon Maribor: 041 276 434
FB profil: @SkupajZaMoc
Instagram: @zdruzenjezamoc
Davčna številka: 79446094 (nismo davčni zavezanci)
Matična številka: 5876966000
Št. transakcijskega računa: SI56 2900 0005 5106 818
Transakcijski račun odprt pri: UniCredit Banka Slovenija d. d.
Pravnoorganizacijska oblika: društvo
Šifra dejavnosti: 88.991- dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij
Društvo zastopa: predsednica

Transparentnost delovanja

Finančno letno poročilo 2020
Vsebinsko letno poročilo 2020
Pritožbeni postopek

Izvršni odbor društva:
Jerneja Munc
Manca Bizjak
Ines Štern
Kaja Vuk

Razmerje med plačami
Razmerje med najvišjo in najnižjo osnovno bruto plačo na Združenju za MOČ znaša 1,35.