Dečki, fantje in moški

MIT

RESNICA

Fantje in moški ne morejo biti spolno zlorabljeni, v kolikor pride do zlorabe, to niso »pravi moški«.

V družbi je še vedno prisotno prepričanje, da fantje in moški ne morejo biti žrtve spolnega nasilja, kar je napačno. Dečki, ki so žrtve spolnega nasilja, so otroci, ki so ranljivejši in šibkejši od storilcev vseh spolov. Storilci zlorabijo in izkoriščajo svojo starost, moč in znanje za pridobitev in podreditev fantov v namen spolnih aktivnosti ali za to, da žrtve o zlorabi molčijo.

Če je fant ali moški med spolno zlorabo doživel vzburjenje, če si je morda delno želel spolnih izkušenj, potem je zloraba njegova krivda.

Če je bila fantu všeč pozornosti, ki jo je dobival, ali si je včasih želel spolnih izkušenj ali bil med zlorabo spolno vzburjen, to ne pomeni, da si je želel biti zaveden ali zlorabljen, ali da so bila dejanja spolne zlorabe njegova odgovornost ali krivda. Krivda je vedno na strani storilca, ki zlorabi druga osebo!

Spolna zloraba dečkov pusti manj posledic kot pri deklicah.

Spolna zloraba škoduje dečkom in deklicam na podobne in različne načine istočasno, vendar je zloraba lahko za vse enako škodljiva.

Fant ali moški, ki ga je zlorabila ženska, je lahko »srečen«, da se mu je to zgodilo.

Dekleta in ženske lahko spolno napadajo ali zlorabljajo fante in moške. Fantje kot žrtve nasilja deklet ali žensk nimajo »sreče«, ampak so izkoriščeni in zlorabljeni.

Samo geji spolno zlorabljajo dečke.

Spolna zloraba nima nobene povezave s spolno usmeritvijo storilca. Pri spolni zlorabi gre za nasilno vedenje, ki izkorišča otrokovo ranljivost in odvisnost od odraslih ali močnejših. Storilci so lahko vseh spolnih usmeritev, največkrat so to heteroseksualni moški.

Deček, fant ali moški, ki je preživel spolno zlorabo, je gej ali postane gej.

Spolna zloraba ni »spolno razmerje«, ampak gre za spolni napad storilca! Spolna usmerjenost žrtve in storilca primarno ni pomembna za storitev zlorabe. Študije kažejo, da fantje, ki so bili spolno zlorabljeni, bistveno pogosteje izpričajo heteroseksualno spolno usmerjenost.

Fantje, ki so bili spolno zlorabljeni, bodo tudi sami zlorabljali druge.

Velika večina žrtev spolne zlorabe ne zlorablja otrok v odrasli dobi. Ne obstaja samodejna povezava med zlorabo in prenosom nasilnega vedenja na žrtev. Skratka, ni neposredne povezave, ki bi fante, žrtve zlorabe, spreminjala v storilce. Dejstvo je, da imajo nekateri storilci tudi sami izkušnjo spolnega nasilja, kar predvsem kaže na nujo, da se zlorabljenim fantom nemudoma zagotovi strokovna podpora in pomoč. Ta mit lahko pri fantih povzroči grozen strah, saj se ne bojijo samo, da bi tudi sami postali storilci, ampak tudi tega, da bi drugi ugotovili njihovo zlorabo in bi tako v očeh drugih postali nevarni za otroke.