Spolno nasilje s strani partnerja

Storilci spolne zlorabe so navadno osebe, ki jih žrtve poznajo. Kljub temu je pogosto prezrto dejstvo, da do spolnega nasilja prihaja tudi v partnerskih zvezah. Če sta dve osebi v intimnem odnosu, to še ne pomeni, da lahko partner izkorišča partnerko brez njene privolitve v namen lastne spolne zadovoljitve, saj nima nikakršne pravice do posedovanja telesa druge osebe. Do privolitve v spolne odnose mora priti tudi v partnerskem razmerju, sicer gre za zlorabo moči in nasilje nad drugo osebo.
Spolno nasilje je redko edina oblika nasilja v partnerskih odnosih in je navadno povezano z drugimi oblikami nasilja. Pogosto se pojavlja v kombinaciji s čustvenim, fizičnim in ekonomskim nasiljem. V partnerskem odnosu se nasilje pogosto začne z nadzirajočim vedenjem, ki se nato stopnjuje v čustveno, fizično in spolno zlorabo. Vsako nasilje v partnerskem razmerju je nedopustno!

Pogosti znaki v vedenju partnerja, ki kažejo, da gre za nasilje v partnerskem odnosu:

  • poskus izoliranja žrtve od njene družine in prijateljev,
  • izjemna ljubosumnost,
  • zahteva, da je žrtev ves čas v prisotnosti partnerja,
  • žaljenje, poniževanje, žrtev ničesar ne stori prav,
  • preprečevanje obiskovanja šole ali službe,
  • preprečevanje sprejemanja samostojnih odločitev,
  • nadzorovanje financ,
  • uničevanje lastnine žrtve,
  • grožnje, da bo poškodoval otroke ali jih odvzel.

Kaj storiti?

Žrtve nasilja v partnerskih odnosih so pogosto v težki situaciji. Skrb za lastno varnost, skrb za varnost otrok, finančna situacija in mnenje družine ter sorodnikov vam lahko preprečujejo, da ukrepate oziroma da si sploh priznate, da doživljate nasilje. Če ste utrpeli ali še vedno doživljate spolno nasilje, imate lahko dvome ali se vam je res zgodilo nasilje. Prav tako vas lahko še vedno vežejo močna čustva do partnerja in ga ne želite prizadeti. Taka občutja in dvomi so povsem normalni, saj gre za nasilje s strani osebe, ki vam je izredno blizu. Pomembno je zavedanje, da ni nujno, da nasilje prekinete sami, temveč si lahko poiščite pomoč svojih prijateljev, družine, nevladnih organizacij in pristojnih državnih institucij.