Svetovanje za mladostnike

Svetovanje je posebej prilagojeno mladim osebam, ki se soočajo s stiskami kot posledico preživetega spolnega nasilja. V zaupnem pogovoru s svetovalko lahko mladostnik dobi informacije o posledicah spolnega nasilja, skupaj opredelita in prepoznata probleme, določita želje in potrebe. Namen svetovanj je uspešno soočanje s stiskami, preseganje težav, ki mladostnika spremljajo v življenju, njengova osebnostna rast in s tem opolnomočenje, ki posamezniku omogoča kvalitetno življenje v obdobju odraščanja. Svetovanja potekajo enkrat tedensko v trajanju 50 minut oziroma v skladu s potrebami mladostnika.

Vsa svetovanja za mladostnike so brezplačna. V procesu podpore in pomoči lahko oseba ostane anonimna. Za svetovanja se lahko dogovorite preko telefona 041 204 949 (Ljubljana) oziroma 041 276 434 (Maribor) ali elektronske pošte info@zamoc.si.