Psihosocialno svetovanje

Osebni pogovor

Osebni pogovor je uvodni pogovor z uporabnico oziroma uporabnikom, namenjen vsem osebam, ki iščete informacije o spolnem nasilju oziroma potrebujete podporo in pomoč pri soočanju s spolnim nasiljem. Za osebni pogovor se lahko dogovorite osebe, ki doživljate nasilje, kakor tudi zaupne in podporne osebe, ki želite pomagati otroku ali odrasli osebi. V pogovoru skupaj prepoznavamo in opredelimo problem, spoznamo vaša pričakovanja, želje in potrebe ter se pogovorimo o vaših pravicah. Skozi osebni pogovor se lahko dogovorimo za možne rešitve, nadaljnje korake in načrtujemo prihodnje sodelovanje. V skladu s svojimi potrebami se lahko odločite za psihosocialna svetovanja, podporne skupine ali zagovorništvo. V osebnem pogovoru lahko ohranite anonimnost. Vsi osebni pogovori so brezplačni.

Psihosocialno svetovanje

Psihosocialno svetovanje nudimo žrtvam spolnega nasilja, staršem otrok in podpornim osebam. Namenjeno je dodatnemu vpogledu v spolno nasilje, prepoznavanju posledic, ki vplivajo na vaše življenje, in iskanju strategij in rešitev za avtonomno in polno življenje. Osebna svetovanja se začnejo tam, kjer ste s svojimi stiskami, težavami in nemočjo. Na začetku procesa uporabnica in svetovalka določita okvirne cilje, ki si jih med svetovanji želita doseči. Od uporabnice je odvisno, katere teme bo želela med procesom odpirati, medtem ko svetovalka uporabnici stoji ob strani, pomaga pri odkrivanju izvora težav in sodeluje pri oblikovanju novih stališč, pogledov in rešitev. Namen svetovanj je spoznavanje dinamike in posledic spolne zlorabe, opolnomočenje uporabnice in njena osebnostna rast, ki omogoča avtonomno življenje in preseganje posledic spolnega nasilja. Psihosocialna svetovanja so brezplačna. Običajno potekajo enkrat tedensko v trajanju 50 minut. V procesu podpore in pomoči lahko ohranite anonimnost.

V psihosocialno svetovanje se lahko vključite tudi starši, partnerji ali druge osebe, ki občutite stisko, ker je vaša bližnja oseba doživela spolno nasilje.

Za osebni pogovor in psihosocialno svetovanje se lahko dogovorite preko telefona 041 204 949 (Ljubljana) oziroma 041 276 434 (Maribor) ali elektronske pošte info@zamoc.si.