Spolno nadlegovanje

Kaj je spolno nadlegovanje?

Spolno nadlegovanje je širok izraz, ki obsega različne oblike neželene verbalne in fizične pozornosti s spolno vsebino, kot so neželeno namigovanje na spolnost, prepričevanje v spolne dejavnosti, zahteve za spolne usluge, in vse ostale verbalne ali fizične oblike nadlegovanja s spolno vsebino. Do spolnega nadlegovanja prihaja na delovnem mestu ali med izobraževanjem s strani znanih oseb kakor tudi v javnosti s strani neznanih oseb. Spolno nadlegovanje prav tako ni nujno povezano le s spolnim vedenjem ali usmerjeno na določeno osebo, saj lahko vključuje tudi javno izrečene negativne komentarje o ženskah (ali moških) kot družbeni skupini. Spolno nadlegovanje na prvem mestu ogroža dostojanstvo žrtve, prizadene njena čustva in osebnost, vendar se lahko v primeru stopnjevanja nasilništva sprevrže tudi v spolni napad.

Nekatere oblike spolnega nadlegovanja:

  • neželeno osvajanje in ponavljajoče se vabljenje na druženje ali zmenke,
  • namigovanje in pripombe na spolnost,
  • verbalno nadlegovanje s spolno vsebino, vključno s pohvalami, dobrikanjem, šalami in opolzkimi komentarji na temo spolnosti oziroma videzom, oblačili ali telesom osebe,
  • uporaba seksističnih izrazov do druge osebe,
  • pošiljanje sporočil s spolno vsebino,
  • pošiljanje fotografij in videoposnetkov s spolno vsebino,
  • pridobivanje, prepričevanje ali siljenje v spolni odnos,
  • zahteve za spolne usluge,
  • postavljanje posrednih ali neposrednih pogojev za zaposlitev ali napredovanje v povezavi s spolnimi uslugami,
  • neželeno in nepotrebno dotikanje ali fizični stik, vključno z dejanji kot so dotikanje oblačil, las ali telesa, trepljanje, objemanje, masaža in poljubljanje.

Do spolnega nadlegovanja prihaja v zelo raznolikih okoliščinah. Storilci so večinoma moški, medtem ko so žrtve večinoma ženske. Lahko so nadrejeni v delovnem okolju, sodelavci, učitelji, vrstniki ali znanci. V primeru nadlegovanja na javnem mestu gre lahko tudi za popolne neznance.

Posledice spolnega nadlegovanja

Izkušnja spolnega nadlegovanja lahko pri nekaterih žrtvah – glede na obliko in trajanje nadlegovanja – povzroči psihološke, čustvene in telesne težave.

Čustvene posledice lahko vključujejo ponižanje, strah, jezo, sram, krivdo, občutek nemoči in krivice.

Psihološke posledice lahko vključujejo tesnobo, depresijo, izgubo motivacije, napade panike, težave v koncentraciji, posttravmatsko motnjo, zlorabo alkohola, uporabo prepovedanih substanc, razmišljanje o samomoru.

Telesne posledice lahko vključujejo povišan nivo stresa, glavoboli, slabosti, težave s spanjem, motnje hranjenja.

Razlika med spolnim nadlegovanjem in spolnim napadom

Spolno nadlegovanje in spolni napad sta medsebojno povezana izraza, med katerima pogostokrat ni ostre ločnice, prav tako lahko nadlegovanje vodi v poskus napada oziroma napad. Vendar ju moramo vsebinsko in zakonodajno obravnavati ločeno. Spolno nadlegovanje se nanaša na kršitev pravice do dela in izobraževanja in bivanja brez nadlegovanja druge osebe, medtem ko se spolni napad nanaša na spolno vedenje ali spolni stik, ki se odvije brez privolitve žrtve. Spolno nadlegovanje pomeni kršitev zakonodaje, saj Zakon o delovnih razmerjih prepoveduje spolno in druge oblike nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu. Vendar pri tem spolno nadlegovanje ni opredeljeno kot kaznivo dejanje, medtem ko so različne oblike spolnega napada opredeljene kot kazniva dejanja.