Predstavitev Združenja za MOČ

Združenje za MOČ je nevladna, neprofitna in humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu. Naše osnovno poslanstvo je zagotavljati celostno psihosocialno pomoč in podporo žrtvam spolnega nasilja in jim stati ob strani na poti okrevanja. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1994 kot Združenje proti spolnemu zlorabljanju. Ob 25-letnici delovanja se je društvo v skladu s sodobno teorijo socialnega dela preimenovalo v Združenje za MOČ. Pod novim imenom in s prenovljeno podobo tako nadaljujemo dolgoletno tradicijo delovanja Združenja proti spolnemu zlorabljanju.

 

Izhodišče našega delovanja temelji na prepoznavanju dinamike spolnega nasilja in ustreznem strokovnem ukrepanju:

 

• Spolno nasilje je OBLIKA NASILJA, torej zloraba moči, položaja, vpliva in znanja nad drugo osebo.
• Za spolno nasilje je vedno kriv zgolj in samo storilec!
• Spolno nasilje je eden izmed najhujših možnih zločinov, storjenih nad sočlovekom, saj poseže v intimo osebe in lahko povzroči seksualno travmatizacijo ter tako bistveno vpliva na kakovost življenja posameznice oziroma posameznika.
• Vsaka žrtev se na spolno nasilje odzove drugače in nosi različne psihološke, socialne in biološke posledice.
• Žrtve spolnega nasilja potrebujejo okolje, ki deluje podporno, sprejema njihove izpovedi, nudi oporo, zagotavlja občutek varnosti in izvaja pomoč v skladu z izraženimi potrebami posameznice oziroma posameznika.

 

Naša pomoč in podpora sta namenjeni mladoletnim in odraslim osebam, ki

 

• so imele izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu ali mladosti,
• so doživele spolno nasilje partnerja, sorodnika, znanca, sodelavca ali druge osebe,
• želijo zaščititi otroka, mladostnika ali odraslo osebo pred spolno zlorabo,
• se soočajo z drugimi oblikami nasilja.

 

Uporabnicam in uporabnikom nudimo naslednje oblike pomoči in podpore:

 

• telefonsko in spletno svetovanje,
• osebno psihosocialno svetovanje,
• skupine za samopomoč,
• svetovalno delo z mladostniki,
• kreativne delavnice za otroke,
• zagovorništvo v postopkih,
• spremstvo na institucije.

 

Poleg individualnih in skupinskih oblik pomoči in podpore je naše delovanje usmerjeno tudi v svetovanje in podporo vsem strokovnjakom in institucijam, ki se ob svojem delu lahko srečujejo s primeri spolnega nasilja in zlorab. Za vse strokovne profile tako izvajamo tudi izobraževanja na temo spolnega nasilja in spolnih zlorab.

Call Now Button Scroll to Top