Izobraževanja

Na Združenju za MOČ večkrat letno organiziramo izobraževanje na temo spolnega nasilja, ki je verificirano pri Socialni zbornici Slovenije. Izobraževanja so oblikovana na način, da udeležencem ponudijo odgovore na najpogostejša vprašanja o spolnem nasilju. Slušatelji se bodo seznanili z dinamiko spolne zlorabe, karakteristikami storilcev in žrtev, vplivom zlorabe na telo ter relevantno statistiko glede spolnih zlorab.

Predstavljene bodo možne kratkoročne in dolgoročne posledice spolne zlorabe in njihov vpliv na vsakdanje življenje. Za strokovne delavce, ki se pri delu redno srečujejo z otroki, bodo predstavljeni znaki, ki lahko kažejo na spolno zlorabo in načini ukrepanja v primerih suma spolne zlorabe. Prav tako bodo predstavljeni načini soočanja s posledicami zlorab in možnimi učinkovitimi strategijami. Udeleženci bodo imeli možnost aktivnega sodelovanja v diskusiji in preko praktičnih vaj.

Na željo strokovne institucije ali laične javnosti organiziramo tudi izobraževanja, ki so prilagojena specifični publiki. V tem primeru obravnavane tematike prilagodimo željam in potrebam skupine, ki ji je predavanje namenjeno.

Za dodatne informacije in dogovor za izvedbo izobraževanja v vaši instituciji nas kontaktirajte na telefonsko številko 041 204 949 (Ljubljana) oziroma 041 276 434 (Maribor) ali elektronske pošte info@zamoc.si.