Zagovorništvo

Zagovorništvo izhaja iz uvodnega osebnega pogovora, v katerem skupaj ugotovimo, da potrebujete dodatne informacije v povezavi z delom institucij, podporo in pomoč pri postopkih in komunikaciji z institucijami ali pri pripravi gradiv za institucije. Po potrebi nadaljujemo z osebnimi pogovori za dodatno informiranje, krepitev vaše moči in nudenje podpore in pomoči za oblikovanje odločitev in skupaj dogovorjenih rešitev.

Zagovorništvo obsega tudi znanja v zvezi s postopki na različnih institucijah, informacije glede zakonodajnih postopkov, osebno podporo v stiku z institucijami in pomoč pri pripravi pisnih gradiv za institucije. V vašem imenu ali namesto vas lahko podamo prijavo spolnega nasilja na policiji, tožilstvu in pristojnem centru za socialno delo. Prav tako vas lahko osebno spremljamo ob prijavi nasilja na policiji in v postopkih, ki tečejo na centrih za socialno delo in sodiščih. Po podani prijavi nadalje spremljamo postopke in vam nudimo ustrezno podporo in pomoč.

Za več informacij o zagovorništvu nas kontaktirajte na telefonsko številko 041 204 949 (Ljubljana) oziroma 041 276 434 (Maribor) ali elektronske pošte info@zamoc.si.