Prostovoljstvo

Prostovoljke in prostovoljci se lahko v program Združenja za MOČ vključijo v skladu s potrebami programa, ki ga izvajamo. V kolikor bi vas zanimalo prostovoljno delo, nas pokličite ali pošljite sporočilo na naš elektronski naslov in dogovorili se bomo uvodni razgovor, na katerem vam bomo predstavili svoje delovanje ter se pogovorili o možnostih sodelovanja v obliki prostovoljskega dela.
Glede na dinamiko delovanja društva in občutljivost dela z uporabnicami, prostovoljci neposrednega dela z njimi (psihosocialnega svetovanja), ne morejo opravljati. Priključijo se lahko pri drugih dejavnostih društva. Prostovoljka ali prostovoljec lahko sodeluje pri organizaciji in izvedbi dogodkov ter pripravi in izvedbi posameznih delavnic, pripravi materialov, gradiv in besedil, urejanju naših družbenih omrežij, administraciji in drugih dejavnostih društva.
Od prostovoljcev pričakujemo vestno in odgovorno opravljanje prostovoljskega dela upoštevanje smernic in pravil Združenja za MOČ ter kreativnost in inovativnost pri delu.
Kandidatke in kandidati za prostovoljstvo morajo biti stari najmanj 18 let, imeti najmanj srednješolsko izobrazbo in biti pripravljeni na učenje.
Prav tako je prostovoljsko delo vezano na delovni čas Združenja, ko lahko prostovoljka ali prostovoljec deluje v sodelovanju s strokovno delavko oziroma svojo mentorico.

Kaj lahko ponudimo prostovoljkam in prostovoljcem?

  • Znanje s področja spolnega nasilja, zlorab in drugih oblik nasilja.
  • Opravljanje prostovoljskega dela pod mentorstvom strokovne delavke.
  • Potrdilo o opravljenem prostovoljnem delu.
  • Priporočila za iskanje zaposlitve, vpis v izobraževalne programe in druge namene.

Kandidatke in kandidati za prostovoljno delo pred začetkom samega dela opravijo osnovno usposabljanje, da pridobijo temeljna znanja o spolnem nasilju in zlorabi. Usposabljanja izvajamo individualno ali skupinsko, v skladu s trenutnimi potrebami po prostovoljskem delu. V primeru skupinskega usposabljanja informacijo o naslednjem terminu objavimo preko družbenih omrežij.

Vsaka prostovoljka ali prostovoljec pred začetkom opravljanja prostovoljstva podpiše dogovor o prostovoljnem delu. Prostovoljci in prostovoljke opravljajo naloge in delujejo v skladu s Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu, Etičnim kodeksom organiziranega prostovoljstva in Zakonom o prostovoljstvu.