Prostovoljstvo

Prostovoljke in prostovoljci se lahko v program Združenja za MOČ vključijo v skladu s potrebami programa, ki ga izvajamo. V kolikor bi vas zanimalo prostovoljno delo, nas pokličite ali pošljite sporočilo na naš elektronski naslov in dogovorili se bomo uvodni razgovor, na katerem vam bomo predstavili svoje delovanje ter se pogovorili o možnostih sodelovanja v obliki prostovoljskega dela. Glede na dinamiko delovanja društva in občutljivost dela z žrtvami spolnega nasilja pričakujemo dolgoročno opravljanje prostovoljstva v obdobju vsaj 12 mesecev. Kandidatke in kandidati za prostovoljstvo morajo biti stari najmanj 18 let, imeti najmanj srednješolsko izobrazbo, izkazati resen pristop in zavezanost za odgovorno izvajanje prostovoljnega dela.

 

Prav tako je prostovoljsko delo vezano na delovni čas Združenja, ko lahko prostovoljka ali prostovoljec deluje v sodelovanju s strokovno delavko oziroma svojo mentorico. V tem primeru se lahko pričakuje postopna vključitev v delo z uporabniki. Druga možna oblika prostovoljskega sodelovanja je občasna pomoč v dejavnostih društva. V tem pogledu lahko prostovoljka ali prostovoljec sodeluje pri organizaciji dogodkov in izvedbi posameznih delavnic, pripravi materialov, gradiv in besedil, urejanju naših elektronskih medijev in drugih dejavnostih društva.

 

Kaj lahko ponudimo prostovoljkam in prostovoljcem?

 

  • Znanje s področja spolnega nasilja, zlorab in drugih oblik nasilja.
  • Opravljanje prostovoljskega dela pod mentorstvom strokovne delavke.
  • Sodelovanje na intervizijah in supervizijskih srečanjih strokovnega tima.
  • Potrdilo o opravljenem prostovoljnem delu.
  • Priporočila za iskanje zaposlitve, vpis v izobraževalne programe in druge namene.

Kandidatke in kandidati za prostovoljno delo opravijo osnovno usposabljanje, da pridobijo temeljna znanja o spolnem nasilju in zlorabi, s poudarkom na psihosocialnem delu z žrtvami. Usposabljanja izvajamo individualno ali skupinsko, v skladu s trenutnimi potrebami po prostovoljskem delu. V primeru skupinskega usposabljanja informacijo o naslednjem terminu objavimo preko svojih elektronskih medijev.

 

Vsaka prostovoljka ali prostovoljec pred začetkom opravljanja prostovoljstva podpiše dogovor o prostovoljnem delu. S podpisom dogovora se zaveže k opravljanju prostovoljnega dela v obdobju najmanj 12 mesecev. Prostovoljci in prostovoljke opravljajo naloge in delujejo v skladu s Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu, Etičnim kodeksom organiziranega prostovoljstva in Zakonom o prostovoljstvu.

Call Now Button Scroll to Top