Spolno nasilje na spletu

Mladoletne in polnoletne osebe lahko doživljajo spolno nasilje tudi preko interakcij na družabnih omrežjih in v aplikacijah za klepetanje. Še posebej so ranljive najstnice in najstniki, saj družbena omrežja in aplikacije, kot so Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook, WhatsApp, Viber, Discord, ipd., omogočajo številne oblike zlorab. Nekateri storilci sistematično uporabljajo družbena omrežja in aplikacije, da vpletejo osebe v interakcije s spolno vsebino z namenom zadovoljevanja lastnih potreb.

Na spletu lahko opredelimo naslednje glavne oblike spolnega nasilja:

  • neželena virtualna seksualizacija in nadlegovanje,
  • spletno ustrahovanje (cyber bullying) s spolno vsebino,
  • objavljanje in posredovanje intimnih posnetkov drugih oseb,
  • prisiljevanje in izsiljevanje s spolnimi vsebinami (sextortion),
  • spletno pridobivanje mladoletnih oseb (cyber grooming).

Neželena virtualna seksualizacija in nadlegovanje

Spletni zapisi, fotografije in video posnetki, ki jih mladostniki objavijo preko svojih profilov so lahko deležni komentarjev s spolno vsebino. Oblika nasilja je primerljiva s spolnim nadlegovanjem v živo in vključuje neželene seksualizirane komentarje na objave, šale s spolno vsebino, namigovanje in pripombe na spolnost, ocenjevanje privlačnosti, videza in spolne aktivnosti, pošiljanje sporočil, fotografij in posnetkov drugih oseb s spolno vsebino, pridobivanje, prepričevanje ali siljenje v virtualne spolne aktivnosti ali v spolni odnos v živo.

Spletno ustrahovanje (cyber bullying) s spolno vsebino
Pri spletnem ustrahovanju gre za načrtno in sistematično izključevanje žrtve iz skupine ali družbe s pomočjo virtualnih spolnih vsebin, ki žalijo, smešijo in ponižujejo žrtev. Nasilne strategije, ki jih na spletu uporabljajo storilci, so zmerjanje in dajanje seksualiziranih vzdevkov, komentiranje telesa žrtve, širjenje spletnih govoric o spolnem vedenju žrtve, širjenje osebnih informacij intimne narave, na primer o spolnih izkušnjah in spolni usmerjenosti, brez privolitve žrtve, lahko tudi z namenom spodbujanja nadlegovanja, in spletno nadlegovanje zaradi dejanske ali domnevne spolne usmerjenosti.

Posredovanje in objavljanje intimnih posnetkov drugih oseb
Oblika spletnega komuniciranja in odnosa, ki je posebej podvržena možnim zlorabam, je tudi seksting, ko eden izmed partnerjev pošlje drugemu svoje fotografije ali videoposnetke s seksualno vsebino. Seksting je sicer razširjena oblika komuniciranja med najstniki in mladimi osebami, vendar lahko (nekdanji) partner, prijatelj ali nekdo drug, ki pridobi fotografije in posnetke, te zaupne vsebine posreduje drugim osebam. Zavedati se je treba, da varen seksting ne obstaja, saj je vsebina lahko uporabljena za izsiljevanje in pridobivanje različnih uslug.

Prisiljevanje in izsiljevanje s spolnimi vsebinami (sextortion)

Prisiljevanje in sextorsion sta povezana s predhodnimi oblikami spolnega nasilja. Obsegata raznolike oblike nasilništva, ki jih lahko izvaja (nekdanji) partner, prijatelj ali neznanec, na primer siljenje druge osebe v delitev lastnih fotografij in posnetkov s spolno vsebino, zahteve po vključitvi v virtualne spolne aktivnosti in njihovo snemanje, nedovoljena delitev vsebin v zaprti skupini, grožnje z javno objavo vsebin s spolno vsebino, izsiljevanje (sextorsion) za nove fotografije, posnetke, različne usluge, denar in spolne aktivnosti, grožnje s spolnim nasiljem.

Spletno pridobivanje mladoletnih oseb (cyber grooming)

Cyber grooming je način pridobivanja mladoletnih oseb za prisilne spolne aktivnosti na spletu ali za spolnost v živo. Storilec je najpogosteje odrasla oseba, ki navadno uporablja lažni profil, in se načrtno spoprijatelji z mladoletno osebo z namenom storitve spolne zlorabe. Glavni namen je najprej pridobiti zaupanje žrtve, jo nato prepričati v deljenje vsebin s spolno vsebino, kar storilcu omogoča izsiljevanje in nadaljnje pridobivanje virtualnih spolnih uslug ali spolnih uslug v živo. Nekateri storilci dosežejo tudi čustveno navezanost žrtve na neobstoječo osebo, kar izkoristijo za srečanje v živo, ko lahko od žrtve izsilijo spolne usluge.

Posledice spolnega nasilja

Virtualno spolno nasilje in morebitni prenos nasilja v medosebno obliko ima lahko izreden vpliv na življenje žrtve, kar je seveda odvisno od oblike in trajanja zlorabe, razkritja in prejete pomoči. Zasmehovanje, žalitve in izločitev iz družbe vrstnikov lahko vodijo v samoizolacijo in rušenje samopodobe, oseba je pri tem osramočena in ponižana. Virtualno nadlegovanje, ustrahovanje in izsiljevanje povzroči, da se oseba čuti zavedena, izpostavljena in neposredna ogrožena. Objavljanje intimnih vsebin lahko prinese fizično nadlegovanje, ponudbe za spolno aktivnost, strah pred razkritjem pred starši, sorodniki in prijatelji. Samo prisiljevanje in izsiljevanje za nove fotografije, posnetke, denar ali spolne usluge povzroča pri žrtvah tudi hudo čustveno stisko. Morebitne nadaljnje prisilne virtualne spolne aktivnosti ali spolne usluge v živo imajo za žrtve enake posledice kot vse druge oblike kontaktne spolne zlorabe.