Jerneja Munc

predsednica društva, strokovna delavka, svetovalnica Ljubljana
jerneja.munc@zamoc.si