Ines Štern

strokovna delavka, svetovalnica Maribor
ines.stern@zamoc.si