Ajda Černe

strokovna delavka, svetovalnica Ljubljana
ajda.cerne@zamoc.si