Miti in dejstva - Ženske

Mit
Resnica
V resnici si je ženska želela spolnega odnosa. Kadar ženska reče »NE«, v resnici misli »da«.
NE pomeni NE! Vedno in povsod! Vsaka vrsta spolnega stika z osebo, ki ne pristane na dejanje ali ne more dati pristanka, je spolno nasilje, poseg v telo, osebno integriteto in dostojanstvo druge osebe kot tudi kaznivo dejanje.
Ženske izzivajo moške z besedami, dejanji in oblačili.
Načini vedenja in oblačila žensk ne vplivajo na izvršitev nasilja niti ne opravičujejo ravnanja nasilnežev. Krivda je vedno samo na strani storilca, ki ima vedno možnost izbire med nasiljem in nenasiljem!
Prostovoljno je šla z njim v sobo, potem pa si je »premislila«.
Vsaka oseba ima kadarkoli pravico, da reče »NE«, tudi sredi spolnega odnosa. In druga oseba mora tako odločitev spoštovati, sicer preseže njene meje.
Ženske fantazirajo o grobem spolnem odnosu in posilstvu.
Razlika med agresivnim seksom, ki temelji na soglasju udeležencev, in spolnim napadom je nadzor, ki ga ima nekdo nad drugim. Med agresivnim spolnim odnosom se osebne meje spoštujejo, oba partnerja čutita kontrolo nad dogajanjem in lahko nemudoma prekineta odnos. Nasilneži, ki spolno napadajo, nasprotno ne upoštevajo meja žensk, kršijo nedotakljivost njihovega telesa in njihov intimni prostor, z drugimi besedami, so nasilni do žensk.
Določene ženske so bolj izpostavljene spolnemu nasilju.
Spolno nasilje lahko doživijo vse ženske, ne glede na starost, spol, razred, raso, vero, spolno identiteto, poklic ali fizični videz.
Ženskam so najbolj nevarni tujci.
Večina žensk, ki so spolno napadene, pozna storilce nasilja in so napadene v svojih domovih, v domačem oziroma poznanem okolju, znotraj institucij, kjer se izobražujejo in na delovnih mestih.
Storilci imajo duševne težave, so pokvarjenci in ne morejo kontrolirati svojih spolnih nagonov.
V večini primerov so storilci »običajni« heteroseksualni moški, ki na prvem mestu zadovoljujejo svoje potrebe po moči in obvladovanju druge osebe. Spolnost ni nujno primarni motiv za izvršitev dejanja, temveč se nasilje izvaja preko dejanj s spolno vsebino. Pri tem storilec ne upošteva želja žrtve in njene nedotakljivosti.
Spolno nasilje nad ženskami vključuje uporabo fizične sile.
Storilci največkrat uporabljajo različne oblike nasilja, da si žrtev podredijo (čustvena manipulacija, psihološka prisila, ekonomska odvisnost, trenutna situacija žrtve, položaj storilca v družbi), tako da uporaba fizične sile sploh ni nujna. Večina posilstev ne vključuje velike fizične sile, saj žrtve pripovedujejo, da so »zmrznile«, bile v stanju šoka, se bale resnih telesnih poškodb in za svoje življenje in posledično nudile malo odpora proti napadu.
Call Now Button Scroll to Top