Miti in dejstva - Otroci

Mit
Resnica
Otrokom so najbolj nevarne neznane osebe.
Na podlagi raziskav je podana ocena, da v 70 – 85 odstotkih zlorabo stori oseba, ki jo otrok pozna in ji zaupa.
Spolne zlorabe otrok so redke.
Evropske študije kažejo, da je 1 izmed 5 otrok v času otroštva žrtev spolnega nasilja. V to številko so zajete različne oblike spolnega nasilja: spolna zloraba v družini, spolna zloraba, spolni napadi vrstnikov, otroška pornografija in prostitucija, nagovarjanja preko spleta, spolno nadlegovanje in korupcija.
Storilci spolnih zlorab so pedofili.
Le nekaj odstotkov vseh storilcev je pedofilov, to je oseb, ki imajo spolno nagnjenje do otrok. V večini primerov so storilci heteroseksualni moški, ki imajo partnerske zveze in spolne odnosne s starostno primerljivimi osebami ženskega spola in navzven delujejo povsem »običajno« in ne izstopajo v okolici.
Spolna zloraba otrok se pogosteje dogaja v določenih okoljih.
Spolna zloraba otrok ni vezana na ekonomski položaj, starost storilca, raso, narodno pripadnost, kulturo, veroizpoved ali katero drugo družbeno značilnost. Do spolne zlorabe otrok prihaja v vseh družbenih okoljih.
Nasilnež za storitev dejanja uporabi fizično silo.
Storilci največkrat ne potrebujejo uporabiti fizične sile, temveč otroka, ki je v odvisnem in podrejenem položaju, vpletejo v zlorabo, lahko ga pridobijo z izkazovanjem naklonjenosti, obljubami in dajanjem daril in/ali otroka prisilijo v dejanja s spolno vsebino z zlorabo avtoritete, ki jo imajo kot odrasle osebe.
Pri spolni zlorabi gre za spolno občevanje z otrokom.
Spolna zloraba vključuje številna dejanja s spolno vsebino, pri katerih ne pride do spolnega občevanja s penetracijo (prikazovanje pornografije, razkazovanje telesa, dotikanje, božanje, drgnjenje, samozadovoljevanje). Storilec preko teh dejanj zadovoljuje svoje potrebe po moči in obvladovanju otroka. Spolna zloraba s penetracijo je pogostejša pri dolgotrajnejših zlorabah in žrtvah v najstniškem obdobju.
Spolno nasilje otroku ne povzroča velike škode.
Nasprotno, spolna zloraba lahko pri otroku pusti dolgotrajne posledice, ki vplivajo na življenje v odrasli dobi, še posebej v primerih, kadar:
– je bila zloraba storjena s strani bližnje pomembne osebe,
– je šlo za dolgotrajno zlorabo,
– je bil otrok zanikan s strani zaupnih oseb, ki ga niso zaščitile,
– je prišlo do sekundarne viktimizacije s strani odraslih in institucij,
– otrok ni dobil razumevanja, podpore in pomoči.
Ženske ali matere ne zlorabljajo otrok.
Čeprav gre za manjšino storjenih dejanj, tudi ženske in matere spolno zlorabljajo otroke, tako dečke kot deklice.
Call Now Button Scroll to Top