Zagovorništvo in spremstvo na institucije

Zagovorništvo izhaja iz uvodnega osebnega pogovora, v katerem skupaj ugotovimo, da potrebujete dodatne informacije v povezavi z delom institucij, podporo in pomoč pri postopkih in komunikaciji z institucijami ali pri pripravi gradiv za institucije. Po potrebi nadaljujemo z osebnimi pogovori za dodatno informiranje, krepitev vaše moči in nudenje podpore in pomoči za oblikovanje odločitev in skupaj dogovorjenih rešitev.

 

Zagovorništvo obsega tudi znanja v zvezi s postopki na različnih institucijah, informacije glede zakonodajnih postopkov, osebno podporo v stiku z institucijami in pomoč pri pripravi pisnih gradiv za institucije. V vašem imenu ali namesto vas lahko podamo prijavo nasilja na policiji, tožilstvu in pristojnem centru za socialno delo. Prav tako vas lahko osebno spremljamo ob prijavi nasilja na policiji in v postopkih, ki tečejo na centrih za socialno delo in sodiščih. Po podani prijavi nadalje spremljamo postopke in vam nudimo ustrezno podporo in pomoč.

Call Now Button Scroll to Top