Psihosocialno svetovanje za žrtve, starše otrok in podporne osebe

Osebni pogovor

Osebni pogovor je uvodni pogovor z uporabnico oziroma uporabnikom, namenjen vsem osebam, ki iščete informacije o spolnem nasilju ali drugih oblikah nasilja oziroma potrebujete podporo in pomoč pri soočanju s spolnim nasiljem. Za osebni pogovor se lahko dogovorite osebe, ki doživljate nasilje, kakor tudi zaupne in podporne osebe, ki želite pomagati nekomu drugemu, torej starši, sorodniki ali prijatelji žrtev spolnega nasilja. V pogovoru skupaj prepoznavamo in opredelimo problem, spoznamo vaša pričakovanja, želje in potrebe ter se pogovorimo o vaših pravicah. Skozi osebni pogovor se lahko dogovorimo za možne rešitve, nadaljnje korake in načrtujemo prihodnje sodelovanje. V skladu s svojimi potrebami se lahko odločite za psihosocialna svetovanja, skupine za samopomoč ali zagovorništvo oziroma spremstvo na institucije. V osebnem pogovoru lahko ohranite anonimnost. Vsi osebni pogovori so brezplačni.

 

Psihosocialno svetovanje

Psihosocialno svetovanje je namenjeno dodatnemu vpogledu v nasilje, prepoznavanju posledic, ki vplivajo na vaše življenje, in iskanju strategij in rešitev za avtonomno in polno življenje. Osebna svetovanja se začnejo tam, kjer ste s svojimi stiskami, težavami in nemočjo. Na začetku procesa uporabnica oziroma uporabnik in svetovalka določita okvirne cilje, ki si jih med svetovanji želita doseči. Od uporabnice je odvisno, katere teme bo želela med procesom odpirati, medtem ko svetovalka uporabnici stoji ob strani, pomaga pri odkrivanju izvora težav in sodeluje pri oblikovanju novih stališč, pogledov in rešitev. Namen svetovanj je spoznavanje dinamike in posledic spolne zlorabe, opolnomočenje uporabnice in njena osebnostna rast, ki omogoča avtonomno življenje in preseganje posledic spolnega nasilja. V psihosocialno svetovanje se lahko vključijo tudi starši, partnerji ali druge osebe, ki občutite stisko, ker je vaša bližnja oseba doživela spolno nasilje.

 

Psihosocialna svetovanja so brezplačna in navadno potekajo enkrat tedensko po eno uro (60 minut). V procesu podpore in pomoči lahko ohranite anonimnost.

 

Za osebni pogovor in psihosocialno svetovanje se lahko dogovorite preko telefona 080 28 80 ali 041 20 49 49, elektronske pošte info@zamoc.si ali našega FB profila @SkupajZaMoc.

Call Now Button Scroll to Top