Vpliv epidemije na nasilje v družini

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije ena od treh žensk na svetu v svojem življenju doživi fizično ali spolno nasilje. V času splošne karantene se lahko nasilje v družini še poveča. Prisotne je namreč več napetosti v medosebnih odnosih, prav tako se žrtvam lahko poglobi občutek osamljenosti in izoliranosti.

 

 V času kriz – kot so naravne katastrofe, vojne in epidemije – tveganje za nasilje v družini narašča. Na Kitajskem se je število prijavljenih primerov nasilja v družini v mesecu februarju 2020 potrojilo v primerjavi s preteklim letom. Aktivisti predvidevajo, da je to neposredna posledica ukrepa karantene. Žrtve nasilja se lahko znajdejo še pred bolj ekstremnimi oblikami nasilja, a se hkrati ne morejo več umakniti z odhodom v službo ali obiskom prijateljev.

 

 Trenutna kriza žrtvam tudi otežuje iskanje pomoči. Posledično je epidemija koronavirusa moment za razvoj novih strategij za podporo žrtvam nasilja. Kljub omejitvam smo strokovne delavke Združenja za MOČ ves čas na voljo za vse tiste, ki doživljate nasilje ali pa poznate koga, ki se je znašel v takšni situaciji.

 

Vedite, da nikoli niste sami!

Call Now Button Scroll to Top